Evidujte osobní data v souladu s GDPR

GDPR podpora

Jak Vám Fusio pomůže s GDPR?

Máte obavy ze sankcí a nepříjemností vzniklých z nedodržení pravidel GDPR u Vás ve společnosti? Evidujete osobní data formou papírových dokumentů nebo evidencí podobných excelovým? Software Fusio Vám pomůže.

Fusio Vás podpoří při zavádění pravidel pro ochranu osobních údajů v souladu s novou legislativou EU. Zajistí možnost trvalého a neobnovitelného odstranění osobních údajů. Snadno a najednou ze všech agend. Ve správnou chvíli Vás upozorní na data, která je třeba odstranit nebo prodloužit jejich platnost. Ve Fusio budete moci přehledně evidovat vedle osobních dat i další dokumenty související s GDPR. Díky záznamu historie dokážete snadno zjistit, jak došlo k incidentu, úniku dat apod. S Fusio data snadno ochráníte proti zveřejnění neoprávněným osobám i pohodlně vytisknete či exportujete.

Chci se zeptat...

Hlavní výhody evidence osobních údajů ve Fusio:

Snadné odstranění osobního údaje současně ze všech evidencí

Každý osobní údaj je ve Fusio uložen pouze v primární evidenci. Ve všech ostatních evidencích se vyskytuje jen ve formě vazby. Pro kompletní odstranění údaje z celého systému jej tedy stačí odstranit z primární evidence, z ostatních evidencí bude tímto odstraněn (resp. anonymizován) automaticky.

Potřebné osobní údaje můžete ve Fusio spravovat z jednoho místa, o případné vazby těchto údajů na ostatní evidence se Fusio postará automaticky, to je výhoda například proti excelovým evidencím.

Možnost snadného odstranění osobního údaje

Ukázka výběru údajů pro odstranění

Ukázka výběru údajů pro odstranění

Vestavěné funkce pro identifikaci a odstranění osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou ve Fusio snadno identifikovatelné díky svému příznaku osobní údaj. Při odstranění osobního údaje dojde k jeho trvalému a neobnovitelnému přepsání (tzv. anonymizace). Systém přepisování osobních údajů zabezpečuje, že při jejich odstranění nedojde k porušení vazeb mezi jednotlivými evidencemi.

Ve Fusio je možné odstranit osobní údaj snadno, bezpečně a spolehlivě. Nemusíte se navíc obávat, že by při této akci došlo ke znehodnocení dalších dat na osobní údaj v systému navázaných.

Ukázka vymazaného jména u kontaktu

Automatické hlídání termínů pro odstranění dat na základě jednotlivých účelů a právních titulů jejich zpracování

Fusio automaticky pohlídá dobu, po kterou můžete osobní údaj zpracovávat. Po uplynutí Vámi nastaveného času, systém zašle e-mailový report, že je potřeba osobní údaj odstranit nebo zajistit prodloužení jeho platnosti. Fusio umí také automaticky prodloužit možnou dobu zpracování osobního údaje na základě provedení Vámi předdefinovaných specifických akcí.

S Fusio nemusíte hlídat žádné termíny. Po vstupním vydefinování požadavků a pravidel, systém pohlídá povolené doby pro zpracování osobních údajů automaticky. Ve správnou chvíli Vám zašle upozornění. Vy budete mít klid na svoji práci.

Ukázka evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů u jednotlivých kontaktů

Ukázka evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů u jednotlivých kontaktů

Možnost zobrazení nápovědy/popisků k jednotlivým položkám

Možnost zobrazení nápovědy/popisků k jednotlivým položkám

Přikládání souvisejících dat a dokumentů

Související agendy, jakými jsou Souhlasy se zpracováním, Žádosti o odstranění, Požadavky na výpis z evidence, Incidenty apod., můžete ve Fusio přehledně evidovat díky systému podseznamů a příloh.

Veškeré dokumenty související s GDPR budete mít vždy po ruce na jednom místě. Fusio umožní jejich přehlednou správu.

Ukázka evidence žádostí o výmaz osobních údajů

Ukázka evidence žádostí o výmaz osobních údajů

Záznam historie pro identifikaci a dokladování incidentů

Fusio automaticky zaznamenává historii nakládání s osobními údaji. Historii je možné zobrazovat pro každý údaj jednotlivě nebo globálně, napříč všemi záznamy a seznamy. Při vzniku incidentu budete moci lehce identifikovat, jak k porušení zabezpečení osobních údajů došlo. Fusio umožní incident také zaevidovat, ohlásit na Úřad pro ochranu osobních údajů a dotčeným subjektům.

Pokud ve Vaší společnosti dojde k incidentu, například úniku dat, Fusio díky funkci historie umožní snadno identifikovat, jak k této události došlo (např. kdo a kdy s daným záznamem pracoval apod.).

Záznam historie nakládání s osobním údajem

Záznam historie nakládání s osobním údajem

Výběr vhodných údajů pro export na konkrétní účel zpracování

Fusio umí zabránit neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů třetím stranám. Při tisku či exportu osobních údajů dochází, díky předdefinovaným tiskovým sestavám či exportu na míru, k zpřístupnění vždy jen potřebných údajům pro konkrétní účel.

Evidujete-li u klientů velké množství osobních údajů, Fusio Vám pomůže snadno vybrat a exportovat pro daný účel zpracování vždy ty „správné“ údaje. Systém eliminuje nebezpečí zpřístupnění některých osobních údajů nepovolaným osobám. Podle účelu tisku můžete například zvolit předdefinovanou tiskovou sestavu – Pro pojišťovnu, Pro servis apod.  Nemusíte mít obavy, že se osobní údaje z Vašich evidencí dostanou do nesprávných rukou.

Snadný výpis z evidencí

Fusio díky předdefinovaným tiskovým sestavám umožňuje snadný export osobních údajů v požadované formě. Obstará například rychlý tisk dokumentu se zvolenými osobními údaji v potřebném uspořádání a vizuálu Vaší společnosti.

Veškerá osobní data Vašich klientů, partnerů či zaměstnanců vytisknete nebo exportujete pohodlně z jednoho místa, díky připravené tiskové sestavě, která dokáže vyhledat údaje daného subjektu napříč všemi evidencemi.

Mám zájem o prezentaci Fusio

Leták Jak Vám Fusio pomůže s GDPR

Reference

Kontakty

telefon +420 544 503 144

e-mail

adresa ANTS spol. s r.o., Řípská 1153/20a

627 00 Brno-Slatina (areál S.P.M.B., budova I)

KS v Brně, oddíl C, vložka 44278

26902711

DIČ CZ26902711

blog navštívit ants.cz/blog

novinky odebírat newsletter

YouTube přehrát videa

Napište nám

Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.